facebook-pixel
 

Έλα στην ομάδα μας

Στην Innvestio Hellas προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων απασχόλησης και συνεργασίας σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς και κλάδους. Οι θέσεις αυτές αφορούν κατά βάση τα κεντρικά μας γραφεία στα Καλύβια Θορικού, όμως η εταιρεία μας αξιοποιεί και θα αξιοποιεί συνεχώς και σε μεγάλο βαθμό και το θεσμό της υβριδικής απασχόλησης, με συνδυασμό δια ζώσης εργασίας και τηλεργασίας.

Αν θέλεις και εσύ να ανακαλύψεις την πρόκληση να είσαι μέλος της ομάδας μας, στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα μέσω της ακόλουθης φόρμας υποβολής στοιχείων. Βασικές προϋποθέσεις αποτελούν η διάθεση για μάθηση, η αυτοπρωτοβουλία και η επαγγελματική ακεραιότητα.

Θέσεις εργασίας

Υπεύθυνος Εφοδιαστικής (Logistics Specialist/Coordinator) (VS-4PL-LOGCOOR-GS-11-21) - Μη Ενεργή Θέση

Ενεργή Θέση: Μη ενεργή

 

Αρμόδια Δ/νση ή Τμήμα: Logistics

Τελευταία ανανέωση: 05/01/2022

 

Βασικές αρμοδιότητες θέσης

 • Συντονισμός και επίβλεψη της ομάδας για την βέλτιστη διανομή των προϊόντων των αποθετών.
 • Μέγιστη αξιοποίηση των πάγιων στοιχείων της εταιρείας.
 • Εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ασφάλειας των ανθρώπων (κατά πρώτο λόγο), των εμπορευμάτων, των εγκαταστάσεων και γενικότερα της σύννομης λειτουργίας του τμήματος.
 • Περαιτέρω αυτοματοποίηση των διαδικασιών για την πλήρη μετάβαση της αποθήκης στην ψηφιακή εποχή για μέγιστη ικανοποίηση των πελατών και μέγιστη παραγωγικότητα.
 • Λειτουργική δραστηριότητα και προγραμματισμός, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού.
 • Δημιουργία αναφορών και προτάσεων προς της διοίκηση σχετικά με κάθε σημαντικό ζήτημα του τμήματος.
 • Ικανότητα συντονισμού και προσφορά συν-λειτουργίας με το τμήμα παραγωγής, σύμφωνα με τις προσήκουσες ανάγκες.​

Επαγγελματικό προφίλ υποψηφίου

 • Εμπειρία σε ανάλογη θέση θα είναι εξαιρετικώς προτιμητέα. Εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών θα είναι επίσης εξαιρετικώς προτιμητέα.
 • Γνώση κανονισμών γύρω από τη λειτουργία 3PL.
 • Ικανότητα μέγιστης αυτοπρωτοβουλίας και ηγεσίας (ηγεσία με παράδειγμα).
 • Απόλυτη προσήλωση στην ικανοποίηση του πελάτη/αποθέτη.
 • Πολύ καλή γνώση και χρήση των υπολογιστών και λογισμικών συστημάτων, όπως (ERP, CRM, WMS, Office 365 Suite, κ.ά.).
 • Υπευθυνότητα, εξαιρετικά ομαδικό πνεύμα, και οργανωτικές ικανότητες.
 • Εξαιρετικές δεξιότητες στην επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις.

Τι προσφέρει η εταιρεία

 • Ανταγωνιστικό μισθό (αναλόγως προσόντων και ικανοτήτων).
 • Ομαδικό πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλειας ζωής και υγείας.
 • Λοιπές συμπληρωματικές παροχές σε τακτά χρονικά διαστήματα και οριοθετημένες συνθήκες.
 • Συνεχείς ευκαιρίες εκπαίδευσης.
 • Σημαντικές προοπτικές απόκτησης νέας γνώσης, σε άριστο περιβάλλον εργασίας με προοπτικές συνεχούς εξέλιξης σε πολυσχιδείς κλάδους και αντικείμενα εργασιών.
 • Μόνιμη θέση parking οχήματος.

Συμπληρωματικά στοιχεία θέσης εργασίας

 • Η θέση εργασίας είναι πλήρους απασχόληση.
 • Το στέλεχος θα αναφέρεται στον Δ/ντη Marketing & Επικοινωνίας.
 • Σε πρόσκληση για συνέντευξη θα κληθούν αυστηρά μόνον όσοι υποψήφιοι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις της θέσης εργασίας.
 • Οι τελικοί υποψήφιοι για τη θέση εργασίας θα κληθούν να υλοποιήσουν τεστ δεξιοτήτων και προσωπικότητας.

Διαδικασία αίτησης, εμπιστευτικότητα και όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR)

 • Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.
 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν το βιογραφικό τους σημείωμα, είτε αποστέλλοντάς το στο: ([email protected])
 • Όλα τα βιογραφικά θεωρούνται εμπιστευτικά προσωπικά δεδομένα και η αποστολή του βιογραφικού σας θεωρείται ως αποδοχή των κάτωθι όρων:
  • Με βάση όσων αποτυπώνονται στο βιογραφικό σημείωμα (προσόντα, δεξιότητες και προφίλ), θα εκτιμηθεί από την εταιρεία το ενδιαφέρον σας στην αξιολόγηση για την κάλυψη της θέσης, για την οποία έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον, καθώς και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές.
  • Το βιογραφικό σας σημείωμα θα διατηρηθεί στα αρχεία της εταιρείας, για χρονικό διάστημα 12 μηνών με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση σας για μελλοντικές θέσεις εργασίας. Εφόσον δεν έχουμε τη προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση σας δεν πρόκειται να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία του βιογραφικού σας σημειώματος σε τρίτους.
  • Μετά την πάροδο των 12 μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία μας. Εφόσον τότε θα επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία επιλογής προσωπικού, θα είναι αναγκαίο να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας σημείωμα.
  • Η εταιρεία σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και τα διαχειρίζεται τηρώντας τα σχετικά πρωτόκολλα ασφαλείας και προστασίας τους και δεν τα διαβιβάζει χωρίς πρότερη ειδοποίησή σας, σε άλλα εξωτερικά μέρη (συνεργάτες, κ.ά.). Στην περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο δικαίωμά σας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: διαγραφή, διόρθωση ή τροποποίηση των στοιχείων σας), παρακαλούμε όπως αποστείλετε το σχετικό σας αίτημα στο: ([email protected]).
 • Αιτήσεις υποψηφίων γίνονται δεκτές έως και 31/01/2021.

Στέλεχος εξυπηρέτησης πελατών (VS-CUSTCARE-SPECIALIST-GS-01-22) - Ενεργή Θέση

Ενεργή Θέση: Ενεργή

 

Αρμόδια Δ/νση ή Τμήμα: Εξυπηρέτησης πελατών

Τελευταία ανανέωση: 12/07/2022

 

Βασικά στοιχεία προφίλ υποψηφίου

 • Πολύ καλή γνώση Office (outlook, word, excel) συστημάτων ERP και CRM.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.
 • Επιθυμητό (αλλά όχι απαραίτητο προσόν) 2η ξένη γλώσσα Βουλγάρικα ή/και 3η ξένη γλώσσα Ολλανδικά.
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2 έτη.

Λοιπές δεξιότητες υποψηφίου

 • Επικοινωνιακές & κοινωνικές δεξιότητες.
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση.
 • Αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου.
 • Διαπραγματευτικές ικανότητες.
 • Υπομονή, προθυμία για εξυπηρέτηση, ευγένεια.
 • Αυτοπεποίθηση και δυναμισμός.

Βασικές αρμοδιότητες της θέσης εργασίας

 • Διαχείριση εισερχόμενων κλήσεων και email με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο σε σύντομο διάστημα.
 • Καταχώρηση, παρακολούθηση παραγγελιών.
 • Αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας.
 • Ικανότητα αναγνώρισης των αιτημάτων των πελατών με στόχο την αποτελεσματική τους και γρήγορη εξυπηρέτηση.
 • Δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες.
 • Ανταπόκριση στους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους της εταιρείας.
 • Καταχώρηση και ενημέρωση πληροφοριών στο σύστημα διαχείρισης πελατών της εταιρείας (CRM).
 • Παροχή πληροφοριών και απαντήσεων σε ερωτήματα των πελατών.
 • Συνεργασία με το τμήμα πωλήσεων (back up sales , παρακολούθηση stock).
 • Εξυπηρέτηση πελατών εκτός Ελλάδας (εξαγωγές).
 • Διαχείριση παραπόνων πελατών, παροχή κατάλληλων λύσεων εντός χρονικών περιθωρίων.
 • Δημιουργία ευκαιριών πωλήσεων.

Τι προσφέρει η εταιρεία

 • Ομαδικό πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλειας ζωής και υγείας.
 • Λοιπές συμπληρωματικές παροχές σε τακτά χρονικά διαστήματα και οριοθετημένες συνθήκες.
 • Συνεχείς ευκαιρίες εκπαίδευσης.
 • Σημαντικές προοπτικές απόκτησης νέας γνώσης, σε άριστο περιβάλλον εργασίας με προοπτικές συνεχούς εξέλιξης σε πολυσχιδείς κλάδους και αντικείμενα εργασιών.
 • Μεγάλη ευελιξία συνθηκών εργασίας, με συνδυασμό τηλεργασίας (ανεξάρτητα από τις επικρατούσες συνθήκες του Κορωνοϊού [πάντα στο πλέον και των όσων ορίζει η κείμενη νομοθεσία]) και δια ζώσης επαγγελματικής απασχόλησης.
 • Μόνιμη θέση parking οχήματος.

Συμπληρωματικά στοιχεία θέσης εργασίας

 • Η θέση εργασίας είναι πλήρους απασχόληση.
 • Το στέλεχος θα αναφέρεται στον προϊστάμενο εξυπηρέτησης πελατών.
 • Σε πρόσκληση για συνέντευξη θα κληθούν αυστηρά μόνον όσοι υποψήφιοι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις της θέσης εργασίας.
 • Οι τελικοί υποψήφιοι για τη θέση εργασίας θα κληθούν να υλοποιήσουν τεστ δεξιοτήτων και προσωπικότητας.

Διαδικασία αίτησης, εμπιστευτικότητα και όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR)

 • Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.
 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν το βιογραφικό τους σημείωμα, είτε αποστέλλοντάς το στο: ([email protected]).
 • Όλα τα βιογραφικά θεωρούνται εμπιστευτικά προσωπικά δεδομένα και η αποστολή του βιογραφικού σας θεωρείται ως αποδοχή των κάτωθι όρων:
  • Με βάση όσων αποτυπώνονται στο βιογραφικό σημείωμα (προσόντα, δεξιότητες και προφίλ), θα εκτιμηθεί από την εταιρεία το ενδιαφέρον σας στην αξιολόγηση για την κάλυψη της θέσης, για την οποία έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον, καθώς και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές.
  • Το βιογραφικό σας σημείωμα θα διατηρηθεί στα αρχεία της εταιρείας, για χρονικό διάστημα 12 μηνών με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση σας για μελλοντικές θέσεις εργασίας. Εφόσον δεν έχουμε τη προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση σας δεν πρόκειται να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία του βιογραφικού σας σημειώματος σε τρίτους.
  • Μετά την πάροδο των 12 μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία μας. Εφόσον τότε θα επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία επιλογής προσωπικού, θα είναι αναγκαίο να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας σημείωμα.
  • Η εταιρεία σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και τα διαχειρίζεται τηρώντας τα σχετικά πρωτόκολλα ασφαλείας και προστασίας τους και δεν τα διαβιβάζει χωρίς πρότερη ειδοποίησή σας, σε άλλα εξωτερικά μέρη (συνεργάτες, κ.ά.). Στην περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο δικαίωμά σας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: διαγραφή, διόρθωση ή τροποποίηση των στοιχείων σας), παρακαλούμε όπως αποστείλετε το σχετικό σας αίτημα στο: ([email protected]).
 • Αιτήσεις υποψηφίων γίνονται δεκτές έως και 31/08/2022.

Υπάλληλος γραμμής παραγωγής μελανιών εκτύπωσης και ρολοκοπής υλικών (VS-PRODUCTION- EMPLOYEE-GS-01-22) - Μη Ενεργή Θέση

Ενεργή Θέση: Ενεργή

 

Αρμόδια Δ/νση ή Τμήμα: Παραγωγής, Αποθήκευσης και Διακίνησης

Τελευταία ανανέωση: 12/01/2022

 

Βασικά στοιχεία προφίλ υποψηφίου

 • Απαραίτητα απόφοιτος λυκείου με πτυχίο Τεχνικής ή ανάλογης σχολής.
 • Με γνώσεις Υπολογιστών, Office 365 και άλλου λογισμικού.
 • Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία 2-3 ετών σε παρόμοια θέση.
 • Γνώση Αγγλικών.
 • Επιθυμητό (αλλά όχι απαραίτητο προσόν) 2η ξένη γλώσσα Βουλγάρικα ή/και 3η ξένη γλώσσα Ολλανδικά.
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2 έτη.

Λοιπές δεξιότητες υποψηφίου

 • Επικοινωνιακές & κοινωνικές δεξιότητες.
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση.
 • Αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου.
 • Διαπραγματευτικές ικανότητες.
 • Υπομονή, προθυμία για εξυπηρέτηση, ευγένεια.
 • Αυτοπεποίθηση και δυναμισμός.

Βασικές αρμοδιότητες της θέσης εργασίας

 • Ολοκληρωμένη διαχείριση εργασιών στον τομέα της παραγωγής, της ανάμιξης μελανιών εκτύπωσης και στην ρολοκοπή α΄ υλών.
 • Προοπτικές ανάδειξης σε ένα αναπτυσσόμενο τμήμα της εταιρείας.

Τι προσφέρει η εταιρεία

 • Ομαδικό πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλειας ζωής και υγείας.
 • Λοιπές συμπληρωματικές παροχές σε τακτά χρονικά διαστήματα και οριοθετημένες συνθήκες.
 • Συνεχείς ευκαιρίες εκπαίδευσης.
 • Σημαντικές προοπτικές απόκτησης νέας γνώσης, σε άριστο περιβάλλον εργασίας με προοπτικές συνεχούς εξέλιξης σε πολυσχιδείς κλάδους και αντικείμενα εργασιών.

Συμπληρωματικά στοιχεία θέσης εργασίας

 • Η θέση εργασίας είναι πλήρους απασχόληση.
 • Το στέλεχος θα αναφέρεται στον προϊστάμενο εξυπηρέτησης πελατών.
 • Σε πρόσκληση για συνέντευξη θα κληθούν αυστηρά μόνον όσοι υποψήφιοι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις της θέσης εργασίας.
 • Οι τελικοί υποψήφιοι για τη θέση εργασίας θα κληθούν να υλοποιήσουν τεστ δεξιοτήτων και προσωπικότητας.

Διαδικασία αίτησης, εμπιστευτικότητα και όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR)

 • Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.
 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν το βιογραφικό τους σημείωμα, είτε αποστέλλοντάς το στο: ([email protected]).
 • Όλα τα βιογραφικά θεωρούνται εμπιστευτικά προσωπικά δεδομένα και η αποστολή του βιογραφικού σας θεωρείται ως αποδοχή των κάτωθι όρων:
  • Με βάση όσων αποτυπώνονται στο βιογραφικό σημείωμα (προσόντα, δεξιότητες και προφίλ), θα εκτιμηθεί από την εταιρεία το ενδιαφέρον σας στην αξιολόγηση για την κάλυψη της θέσης, για την οποία έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον, καθώς και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές.
  • Το βιογραφικό σας σημείωμα θα διατηρηθεί στα αρχεία της εταιρείας, για χρονικό διάστημα 12 μηνών με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση σας για μελλοντικές θέσεις εργασίας. Εφόσον δεν έχουμε τη προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση σας δεν πρόκειται να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία του βιογραφικού σας σημειώματος σε τρίτους.
  • Μετά την πάροδο των 12 μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία μας. Εφόσον τότε θα επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία επιλογής προσωπικού, θα είναι αναγκαίο να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας σημείωμα.
  • Η εταιρεία σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και τα διαχειρίζεται τηρώντας τα σχετικά πρωτόκολλα ασφαλείας και προστασίας τους και δεν τα διαβιβάζει χωρίς πρότερη ειδοποίησή σας, σε άλλα εξωτερικά μέρη (συνεργάτες, κ.ά.). Στην περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο δικαίωμά σας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: διαγραφή, διόρθωση ή τροποποίηση των στοιχείων σας), παρακαλούμε όπως αποστείλετε το σχετικό σας αίτημα στο: ([email protected]).
 • Αιτήσεις υποψηφίων γίνονται δεκτές έως και 28/02/2022.